kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

`kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

THÔNG TIN QUY TRÌNH

QTKĐ: 01-2018/BXD Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
QTKĐ: 01-2018/BXD Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng QTKĐ: 01-2018/BXD Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng Xem tiếp
Quy trình chứng nhận hợp quy
Quy trình chứng nhận hợp quy Quy trình chứng nhận hợp quy Xem tiếp
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng do Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông biên soạn, trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Xem tiếp
QTKĐ 31-2015_BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trục tải giếng nghiêng
QTKĐ 31-2015_BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trục tải giếng nghiêng QTKĐ 31-2015_BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trục tải giếng nghiêng Xem tiếp
QTKĐ 30:2015/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trục tải giếng đứng
QTKĐ 30:2015/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trục tải giếng đứng QTKĐ 30:2015/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trục tải giếng đứng Xem tiếp
QTKĐ 28-2015_BLĐTBXH_Quy trình KĐ KTAT Xe tời điện chạy trên ray
QTKĐ 28-2015_BLĐTBXH_Quy trình KĐ KTAT Xe tời điện chạy trên ray QTKĐ 28-2015_BLĐTBXH_Quy trình KĐ KTAT Xe tời điện chạy trên ray Xem tiếp
QTKD 18-2014 BLDTBXH Chai Composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
QTKD 18-2014 BLDTBXH Chai Composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). QTKD 18-2014 BLDTBXH Chai Composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Xem tiếp
QTKD 17-2014-BLĐTBXH Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
QTKD 17-2014-BLĐTBXH Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). QTKD 17-2014-BLĐTBXH Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Xem tiếp
QTKD 16-2014-BLDTBXH Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại.
QTKD 16-2014-BLDTBXH Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại. QTKD 16-2014-BLDTBXH Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại. Xem tiếp
QTKD 14-2014- BLDTBXH Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng.
QTKD 14-2014- BLDTBXH Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng. QTKD 14-2014- BLDTBXH Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng. Xem tiếp
QTKD 13-2014-BLĐTBXH hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp
QTKD 13-2014-BLĐTBXH hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp QTKD 13-2014-BLĐTBXH hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp Xem tiếp
QTKĐ: 03-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN TREO NÂNG NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QTKĐ: 03-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN TREO NÂNG NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG QTKĐ: 03-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN TREO NÂNG NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG Xem tiếp
QTKĐ: 02-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY VẬN THĂNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QTKĐ: 02-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY VẬN THĂNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG QTKĐ: 02-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY VẬN THĂNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG Xem tiếp
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG Xem tiếp
QTKĐ: 30-2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN   HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI
QTKĐ: 30-2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI QTKĐ: 30-2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CÁP TREO CHỞ NGƯỜI Xem tiếp
QTKĐ: 29- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN  ĐU QUAY
QTKĐ: 29- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐU QUAY QTKĐ: 29- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐU QUAY Xem tiếp
QTKĐ: 28- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN  HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT
QTKĐ: 28- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT QTKĐ: 28- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT Xem tiếp
QTKĐ: 27- 2016/BLĐTBXH  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TÀU LƯỢN CAO TỐC
QTKĐ: 27- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TÀU LƯỢN CAO TỐC QTKĐ: 27- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TÀU LƯỢN CAO TỐC Xem tiếp
QTKĐ: 26- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN  SÀN BIỂU DIỄN DI ĐỘNG
QTKĐ: 26- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN BIỂU DIỄN DI ĐỘNG QTKĐ: 26- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN SÀN BIỂU DIỄN DI ĐỘNG Xem tiếp
QTKĐ: 25- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN  THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI
QTKĐ: 25- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI QTKĐ: 25- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG CUỐN, BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI Xem tiếp
1 2 3 »

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 28/08/2019; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 43431 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH AN TOÀN  KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 39104 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 37966 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 37516 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 35917 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 35915 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 34608 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 34576 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 34245 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 34211 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: