kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

`kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

TCVN

PHỤ LỤC 18C: PHƯONG PHÁP BẮT CÓC CÁP CHUẨN
PHỤ LỤC 18C: PHƯONG PHÁP BẮT CÓC CÁP CHUẨN PHỤ LỤC 18C: PHƯONG PHÁP BẮT CÓC CÁP CHUẨN Xem tiếp
PHỤ LỤC 18A, 18B, 18D: HẠNG MỤC KIỂM TRA MÓC TREO CÓ MẮT XOAY, KHUYÊN TREO VÀ TRỤC
PHỤ LỤC 18A, 18B, 18D: HẠNG MỤC KIỂM TRA MÓC TREO CÓ MẮT XOAY, KHUYÊN TREO VÀ TRỤC PHỤ LỤC 18A 18B: HẠNG MỤC KIỂM TRA MÓC TREO CÓ MẮT XOAY, KHUYÊN TREO VÀ TRỤC Xem tiếp
PHỤ LỤC 17: HẠNG MỤC KIỂM TRA DẦM NÂNG HÀNG, KHUNG NÂNG HÀNG
PHỤ LỤC 17: HẠNG MỤC KIỂM TRA DẦM NÂNG HÀNG, KHUNG NÂNG HÀNG PHỤ LỤC 17: HẠNG MỤC KIỂM TRA DẦM NÂNG HÀNG, KHUNG NÂNG HÀNG Xem tiếp
PHỤ LỤC 16: HẠNG MỤC KIỂM TRA CÁC KẸP HÀNG TẤM VÀ DẦM
PHỤ LỤC 16: HẠNG MỤC KIỂM TRA CÁC KẸP HÀNG TẤM VÀ DẦM PHỤ LỤC 16: HẠNG MỤC KIỂM TRA CÁC KẸP HÀNG TẤM VÀ DẦM Xem tiếp
PHỤ LỤC 15: HẠNG MỤC KIỂM TRA TĂNG ĐƠ VÀ VÍT KÉO
PHỤ LỤC 15: HẠNG MỤC KIỂM TRA TĂNG ĐƠ VÀ VÍT KÉO PHỤ LỤC 15: HẠNG MỤC KIỂM TRA TĂNG ĐƠ VÀ VÍT KÉO Xem tiếp
PHỤ LỤC 14: HẠNG MỤC KIỂM TRA MẮT XOAY
PHỤ LỤC 14: HẠNG MỤC KIỂM TRA MẮT XOAY PHỤ LỤC 14: HẠNG MỤC KIỂM TRA MẮT XOAY Xem tiếp
PHỤ LỤC 13C: CÁC KIỂU MÓC TREO - CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH PHẢI ĐO KIỂM TRA
PHỤ LỤC 13C: CÁC KIỂU MÓC TREO - CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH PHẢI ĐO KIỂM TRA PHỤ LỤC 13C: CÁC KIỂU MÓC TREO - CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH PHẢI ĐO KIỂM TRA Xem tiếp
PHỤ LỤC 13B: QUI TRÌNH THỬ MÓC TREO KÉP
PHỤ LỤC 13B: QUI TRÌNH THỬ MÓC TREO KÉP PHỤ LỤC 13B: QUI TRÌNH THỬ MÓC TREO KÉP Xem tiếp
PHỤ LỤC 13A: HẠNG MỤC KIỂM TRA MÓC TREO
PHỤ LỤC 13A: HẠNG MỤC KIỂM TRA MÓC TREO PHỤ LỤC 13A: HẠNG MỤC KIỂM TRA MÓC TREO Xem tiếp
PHỤ LỤC 12: HẠNG MỤC KIỂM TRA MA NÍ
PHỤ LỤC 12: HẠNG MỤC KIỂM TRA MA NÍ PHỤ LỤC 12: HẠNG MỤC KIỂM TRA MA NÍ Xem tiếp
PHỤ LỤC 11: HẠNG MỤC KIỂM TRA KHUYÊN TREO VÀ CÁC MẮT NỐI KHÁC
PHỤ LỤC 11: HẠNG MỤC KIỂM TRA KHUYÊN TREO VÀ CÁC MẮT NỐI KHÁC PHỤ LỤC 11: HẠNG MỤC KIỂM TRA KHUYÊN TREO VÀ CÁC MẮT NỐI KHÁC Xem tiếp
PHỤ LỤC 9: HẠNG MỤC KIỂM TRA DÂY CÁP TREO HÀNG SỢI NHÂN TẠO
PHỤ LỤC 9: HẠNG MỤC KIỂM TRA DÂY CÁP TREO HÀNG SỢI NHÂN TẠO PHỤ LỤC 9: HẠNG MỤC KIỂM TRA DÂY CÁP TREO HÀNG SỢI NHÂN TẠO Xem tiếp
PHỤ LỤC 10: HẠNG MỤC KIỂM TRA DÂY CÁP TREO HÀNG SỢI THÉP
PHỤ LỤC 10: HẠNG MỤC KIỂM TRA DÂY CÁP TREO HÀNG SỢI THÉP PHỤ LỤC 10: HẠNG MỤC KIỂM TRA DÂY CÁP TREO HÀNG SỢI THÉP Xem tiếp
PHỤ LỤC 7: HẠNG MỤC KIỂM TRA XÍCH VÀ DÂY XÍCH TREO HÀNG
PHỤ LỤC 7: HẠNG MỤC KIỂM TRA XÍCH VÀ DÂY XÍCH TREO HÀNG PHỤ LỤC 7: HẠNG MỤC KIỂM TRA XÍCH VÀ DÂY XÍCH TREO HÀNG Xem tiếp
tcvn9630-3-2013
tcvn9630-3-2013 tcvn9630-3-2013 Xem tiếp
tcvn9630-2-2013
tcvn9630-2-2013 tcvn9630-2-2013 Xem tiếp
tcvn9630-1-2013`
tcvn9630-1-2013` tcvn9630-1-2013 Xem tiếp
tcvn8089-1-2009
tcvn8089-1-2009 tcvn8089-1-2009 Xem tiếp
tcvn8086-2009
tcvn8086-2009 tcvn8086-2009 Xem tiếp
tcvn8085-1-2009
tcvn8085-1-2009 tcvn8085-1-2009 Xem tiếp
1 2 3 4 5 »

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 28/08/2019; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 42348 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 37662 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 37035 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 36681 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 35110 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 35035 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33812 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 33807 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33452 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 33439 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: