kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

`kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

QCVN - BLĐTBXH

QCVN 10:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BÔ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC
QCVN 10:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BÔ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC QCVN 10:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BÔ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC Xem tiếp
QCVN 05:2012/ BLDTBXH AN TOAN LAO DONG TRONG KHAI THAC VA CHE BIEN DA
QCVN 05:2012/ BLDTBXH AN TOAN LAO DONG TRONG KHAI THAC VA CHE BIEN DA QCVN 05:2012/ BLDTBXH AN TOAN LAO DONG TRONG KHAI THAC VA CHE BIEN DA Xem tiếp
QCVN 09:2012/BLDTBXH OONG DOI VOI DUNG CU DIEN CAM TAY CHUYEN DONG BANG DONG CO
QCVN 09:2012/BLDTBXH OONG DOI VOI DUNG CU DIEN CAM TAY CHUYEN DONG BANG DONG CO QCVN 09:2012/BLDTBXH OONG DOI VOI DUNG CU DIEN CAM TAY CHUYEN DONG BANG DONG CO Xem tiếp
QCVN 10:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BÔ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC
QCVN 10:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BÔ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC QCVN 10:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BÔ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC Xem tiếp
QCVN 11:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI
QCVN 11:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI QCVN 11:2012/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI Xem tiếp
QCVN 12:2013/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỒNG ĐỐI SÀN THAO TÁC TREO
QCVN 12:2013/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỒNG ĐỐI SÀN THAO TÁC TREO QCVN 12:2013/BLĐTBXH AN TOÀN LAO ĐỒNG ĐỐI SÀN THAO TÁC TREO Xem tiếp
QCVN 13:2103/ BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ PALĂNG ĐIỆN
QCVN 13:2103/ BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ PALĂNG ĐIỆN QCVN 13:2103/ BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ PALĂNG ĐIỆN Xem tiếp
QCVN 14:2013/BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN
QCVN 14:2013/BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN QCVN 14:2013/BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN Xem tiếp
QCVN15:2013/BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐÔNG VỀ  GIÀY HOẶC ỦNG CÁCH ĐIỆN
QCVN15:2013/BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐÔNG VỀ GIÀY HOẶC ỦNG CÁCH ĐIỆN QCVN15:2013/BLDTBXH AN TOÀN LAO ĐÔNG VỀ GIÀY HOẶC ỦNG CÁCH ĐIỆN Xem tiếp
QCVN 23: 2014/BLDTBXH HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN
QCVN 23: 2014/BLDTBXH HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN QCVN 23: 2014/BLDTBXH HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN Xem tiếp
QCVN 24 : 2014/BLDTBXH GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN
QCVN 24 : 2014/BLDTBXH GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN QCVN 24 : 2014/BLDTBXH GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN Xem tiếp
QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP QCVN 06 : 2012/BLDTBXH
QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP QCVN 06 : 2012/BLDTBXH QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP QCVN 06 : 2012/BLDTBXH Xem tiếp
QCVN 28:2016/BLĐTBXH  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BỘ LỌC TỰ ĐỘNG DÙNG TRONG MẶT NẠ HÀN
QCVN 28:2016/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BỘ LỌC TỰ ĐỘNG DÙNG TRONG MẶT NẠ HÀN QCVN 28:2016/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Xem tiếp
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động  đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng Xem tiếp
QCVN 22;2015/BLDTBXH An toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
QCVN 22;2015/BLDTBXH An toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại QCVN 22;2015/BLDTBXH An toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Xem tiếp
QCVN: 21 - 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
QCVN: 21 - 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh QCVN: 21 - 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh Xem tiếp
QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực Xem tiếp
QCVN 18:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
QCVN 18:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực QCVN 18:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực Xem tiếp
QCVN 16:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng
QCVN 16:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng QCVN 16:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng Xem tiếp
QCVN 7: 2012/BLĐTBXH  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG
QCVN 7: 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG QCVN 7: 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG Xem tiếp
1 2 »

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 28/08/2019; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 42350 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH AN TOÀN  KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 23/01/2018 - Lượt xem: 37665 QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 37035 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 36681 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 35110 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 35035 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33812 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 33807 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 33454 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 33439 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau: